Helen Patton

Worte von General Patton am 13. April 1945 nach Entdeckung der Lager. (Gelesen von Helen Patton Enkelin)

U kunt daartoe bijdragen om de mensen en de namen van de slachtoffers niet te vergeten.
Deel deze website, of de bijdrages in de sociale media. Hartelijk dank!