Helen Patton

Worte von General Patton am 13. April 1945 nach Entdeckung der Lager. (Gelesen von Helen Patton Enkelin)

Můžete tak pomoci, aby lidé a jména obětí nebyla zapomenuta.
Sdílejte tento web i jednotlivé příspěvky na sociálních sítích. Mnohokrát děkujeme!