Ministerský prezident slobodného štátu Durínsko Bodo Ramelow

Quelle: Thüringer Staatskanzlei

Ctení svedkovia času a ctení rodinní príslušníci,
vážené dámy a páni,

mnoho desaťročí bola v Nemecku bagatelizovaná nútená práca ako sprievodný jav druhej svetovej vojny. Národní socialisti zavliekli viac ako 20 miliónov ľudí z napadnutých alebo obsadených krajín z ich vlasti, nútili ich na najťažšiu nútenú prácu a vykorisťovali ich až do úplného vyčerpania. Otrocká práca v priemysle a poľnohospodárstve sa diala pred očami nemeckého obyvateľstva, ktorí väčšinou nevideli nič zavrhnutiahodné v krutom vykorisťovaní týchto žien a mužov, ktorí boli z časti ešte deťmi.

Po vojne bolo utrpenie bývalých nútených pracovníčok a nútených pracovníkov v obidvoch častiach Nemecka bagatelizované a maskované, súčinnosť nemeckých podnikov na vykorisťovaní až do smrti bola zamlčaná. Neuskutočnilo sa ani právnické spracovanie, a odhliadnuc od niekoľkých výnimiek, ani potrestanie páchateľov či finančné odškodnenie obetí. Zabudnutý osud nútených pracovníčok a nútených pracovníkov nás až dodnes zaráža. Preto môžeme znovu precítiť, že nielen čas nútenej práce obetí – a ich rodinných príslušníkov – ale aj mnohokrát príliš neskoré uznanie ich práv spôsobili hlboké rany.

Na vrchu Walpersberg pri Kahla, jednom z najväčších miest nasadenia civilných nútených pracovníčok a nútených pracovníkov v Durínsku, každoročne k výročiu oslobodenia od vojny a národného socializmu spomíname na obete REIMAHG. V tomto roku môžeme na 12 000 detí, žien a mužov z mnohých krajín Európy, ktorí museli vykonávať najťažšiu nútenú prácu pre nemecký zbrojársky priemysle za katastrofálnych podmienok, spomínať iba virtuálne. Už na začiatku dňa vyčerpaní, polohladní a poznamenaní chorobami museli znášať vykorisťovanie, násilie a týranie, smrť bola ich neustálym sprievodcom.

Ako nasledujúca generácia prosíme Vás, ctené svedkyne času a ctení svedkovia času a Vašich rodinných príslušníkov o odpustenie za zavlečenie z vlasti na ťažkú nútenú prácu, ako aj neľudské životné a pracovné podmienky, za utrpené násilie a zbavenie slobody. A prosíme o odpustenie za smrť 2 000 ľudí, ktorí zomreli priamo alebo nepriamo na následky deportácie a nemilosrdného vykorisťovania v lágroch REIMAHG pri Kahla. Neprestaneme pripomínať mená obetí a rozprávať ich príbehy.

Sme Vám nesmierne vďační, že nám na tomto mieste zotročenia a poníženia podávate ruky na zmierenie. S Vašimi príspevkami a fotografiami na tejto internetovej stránke nás posilňujete v tom, aby sme zachovali spomienky na nútené pracovníčky a nútených pracovníkov REIMAHG a ich osud postúpili ďalej nadchádzajúcim generáciám ako varovanie. Vaše osobné spomienky chápeme ako výzvu, pochopenie a otvorenie srdca a boj proti novej ľudskej nenávisti, aby sa v našej spoločnosti nemohlo nikdy znova rozširovať rasistické opovrhovanie iných národov.

Dúfam, že si už čoskoro znova budeme môcť podať ruky priateľstva a porozumenia na vrchu Walpersberg pri Kahla a dovtedy Vám želám všetko dobré. Zostaňte chránení!

Váš
Bodo Ramelow
Ministerský prezident slobodného štátu Durínsko

Můžete tak pomoci, aby lidé a jména obětí nebyla zapomenuta.
Sdílejte tento web i jednotlivé příspěvky na sociálních sítích. Mnohokrát děkujeme!